payrollwellness.nl

Payroll wellness

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de wellnessbranche.

Misschien loopt u als wellnessondernemer met de gedachte uw personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onder te brengen. Om u bij deze beslissing zo goed mogelijk te helpen, geven wij u daarom allereerst hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll.

Heeft u na dit gelezen te hebben nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie ontvangen? Vraagt u dan via payroll wellness een payroll offerte aan! Graag informeren wij u dan nog verder over alle mogelijkheden van payroll voor uw wellness center of medewerkers en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll besteedt u het werkgeverschap uit. Dit betekent dat u uw (gehele) salarisadministratie en bijbehorende verplichtingen en financiële risico’s als werkgever neerlegt bij een payrollbureau. Uit ervaring weten wij echter, dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de wellnessbranche speelt!

U blijft bij payroll degene die het personeel werft en selecteert, begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is, de planning (roosters e.d.) verzorgt, het dagelijks contact met de medewerkers onderhoudt en de kwaliteit en functioneren ten aanzien van het personeel bewaakt. Kortom, ook bij payroll blijft u dus ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken in uw wellness center.

Echter, bij payroll bent u niet langer de juridisch werkgever van uw medewerkers. Dat is namelijk het payrollbedrijf. Met payroll least/huurt u als het ware uw eigen personeel terug en bent hierdoor van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd krijgt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel over te zetten naar payroll (meer dan 150.000 payroll werknemers in Nederland).

Waarom payroll in de wellnessbranche?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, Arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer of werkgever in de wellnessbranche afkomen. Als ondernemer heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied kan overzien. Een oplossing voor u is dan payroll!

Het payrollbedrijf wordt administratief én juridisch werkgever. Zij draagt zorg voor contracten, salaris, arbo, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast contract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw wellnessmedewerkers van payroll merken, is dat zij hun salaris via een andere organisatie ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket en loopbaanvooruitzichten blijven gewoon allemaal uw verantwoordelijkheid.

Wat kost payroll in de wellnessbranche?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk ook opgebouwd uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen, die u zelf ook heeft wanneer u horecapersoneel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat de afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw risico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll wellness met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een ondernemer of werkgever in de wellnessbranche zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met uitzendkrachten of gedetacheerden, dan bent u sowieso met payroll 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen met payroll soms tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll wellness

Payroll wellness kan elke ondernemer of werkgever in de wellnessbranche een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll offerte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over payroll in de wellnessbranche voor u, uw wellness center en medewerkers.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll interessant in de wellnessbranche?

Voor iedere wellnessondernemer die personeel in dienst heeft, is payroll interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten of seizoenskrachten zijn. De zorg voor een ondernemer bij personeel is de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van medewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist contract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. Tenslotte bent en blijft u ook nog verantwoordelijk voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties.

Hoe lang of kort een medewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw wellnessmedewerkers via payroll wellness te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst niets meer mee te maken.

Payrollbedrijven in de wellnessbranche

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden hun payrolldiensten in de wellnessbranche aan. Naast payroll wellness zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling, ook gespecialiseerd in payroll voor wellness centers.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de wellnessbranche

Naast de bovengenoemde reden zijn ook de volgende voordelen doorslaggevend bij ondernemers in de wellnessbranche in Nederland om te gaan payrollen.

U blijft de baas met payroll

In de praktijk blijft u voor uw werknemers 'de baas'. Het payrollbedrijf is slechts op de achtergrond uw afdeling personeelzaken en salarisbetaling. U bent en blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding maar alleen zonder allerlei regeltjes, risico's en papieren.

Flexibiliteit met payroll

Door uw wellnesspersoneel te payrollen, kunt u meer contracten aanbieden en nog beter inspelen op de ontwikkeling in de wellnessbranche.

Tijdsbesparing door payroll

Alle administratieve taken zijn voor rekening van het payrollbedrijf. Denk hierbij aan de verloning, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte, contracten, contractbeheer, wet- en regelgeving en het beantwoorden van vragen van zowel u als uw medewerkers. Kortom geen gezeur meer.

Geen risico's met payroll

U betaalt per medewerker en gewerkt uur. Onverwachte uitgaven bij eigen verloning, door bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid, komen nu voor rekening van het payrollbedrijf.

Gratis deskundig advies bij payroll

Via payroll wellness ontvangt u gratis advies (bij uw accountant betaalt u per minuut!) over arbeidszaken en informeren wij u over nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Ook employee benefits (pensioen, collectieve zorgverzekering etc.) zijn onderdeel van ons aanbod. U ziet aan uw wellnessmedewerkers wordt bij payroll wellness ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer weten over wat payroll voor uw wellness center of medewerkers kan betekenen? Vraag daarom nu een payroll offerte bij ons aan!